joi, 11 mai 2017

„Creaţia este un protest împotriva golului, un stupefiant prin care suportăm ameţeala pe marginea abisului”

Albert Camus, în Mitul lui Sisif, scrie: „Consider deci că întrebarea care cere cel mai grabnic răspuns este aceea de a şti dacă viaţa are sau nu un sens.” şi, în consecinţă, dacă merită a fi trăită sau ar trebui să ne sinucidem. Această problemă este, în concepţia lui Camus, de cea mai mare importanţă: „A hotărî dacă viaţa merită sau nu să fie trăită înseamnă a răspunde la problema fundamentală a filosofiei.”[1]
Există oameni care, ridicându-se la un anumit nivel al reflecţiei asupra condiţiei umane, devin conştienţi de existenţa absurdului în Lume. Absurdul, scrie acelaşi Camus, „E divorţul între spiritul care doreşte şi lumea care dezamăgeşte[2], „Absurdul se naşte din această confruntare între chemarea omului şi tăcerea iraţională a lumii.”[3] Dorim să fim fericiţi, dar şi nefericirea face parte din viaţa noastră, dorim să fim sănătoşi, dar bolile ne rod, dorim să fim nemuritori, dar, mai devreme sau mai târziu, murim.
Conştientizarea absurdului, a efemerităţii, a neantului ne tulbură. Când îi moare prietenul, Enkidu, Ghilgameş este îngrozit de gândul inevitabilităţii propriei sale morţi. „Mamă, - nimicul – marele! Spaima de marele îmi cutremură noapte de noapte grădina.”, scrie filozoful-poet Lucian Blaga.[4]
Unii gânditori, precum Emil Cioran, consideră că existenţa umană este marcată exclusiv de absurd şi, de „pe culmile disperării”, se revoltă pur teoretic sau se lamentează. Alţi gânditori spun că, după ce constatăm lipsa de sens a existenţei umane, ceea ce ne rămâne de făcut este să-i dăm un sens acestei existenţe.
„Cum putem introduce sensul în existenţa noastră?” este o întrebare la care omenirea a răspuns în multiple feluri. Unul dintre cele mai vechi răspunsuri este acela că putem da un rost vieţii noastre prin creaţie. În cea mai veche scriere a omenirii, Epopeea lui Ghilgameş, Ghilgameş, îngrozit de gândul inevitabilităţii propriei sale morţi, îşi găseşte liniştea sufletească construind zidul împrejmuitor al oraşului Uruk. Baudelaire: „Ajută-mi, Doamne, să mai scriu câteva versuri bune, ca să nu mă dispreţuiesc.Einstein: „Dacă ai şti ce sentiment de bucurie ai când îţi dai seama de unitatea ascunsă dintre grupurile complexe de fenomene, care la o primă vedere par cu totul disparate între ele!George Enescu: „Am cunoscut ceea ce voiam să cunosc: bucuria efortului şi plăcerea de a crea. Intrând în port, privesc oceanul vieţii, valurile se şterg în depărtare şi nu mai rămâne decât o oglindă netedă care reflectă cerul – cerul meu: muzica.” Aurel Vlaicu: „Bucuria cea mai mare am simţit-o când am zburat pentru prima oară la Cotroceni. Nu m-am ridicat atunci mai sus de 4 m. Cu toate acestea, nici Alpii nu mi-i închipuiam mai înalţi ca înălţimea la care mă ridicasem eu. Fiindcă 4 m erau atunci pentru mine un record formidabil, un record care îmi consacra maşina. Zburasem. Şi asta era principalul. Publicul era de faţă, mă aplauda cu entuziasm. Iar eu, după ce m-am coborât, eram ca şi beat de bucuria fără margini a izbândei. Începusem să mă dau peste cap de fericire. Cei din jurul meu ziceau că am înnebunit şi eram, în adevăr, nebun de entuziasm şi mulţumire.”
O exprimare admirabilă a ideii creaţiei ca sens al vieţii am găsit-o la George Călinescu: „Creaţia este un protest împotriva golului, un stupefiant prin care suportăm ameţeala pe marginea abisului.” Iată contextul în care apare această exprimare:

MEDITAŢII ÎN JURUL LUI E. LOVINESCU
20 iulie 1944
                (…) Deşi E. Lovinescu vorbea adesea de lespedea de mormânt pe care trăieşte, făcând aluzie la primejdii care urmăreau încă din tinereţe existenţa lui, nu era crezut. Adevărul este că el însuşi avea repulsie de pozele tragice şi de orice mină gravă. Oroarea de abis a unora îi trezea ironii. Va fi fost el în fond un neliniştit care evită problemele, terapeutic? Ar fi posibil şi acest lucru. Mai degrabă însă cred că E. Lovinescu avea structura unui credincios normal, fără mistică. Credea în viaţa literară, în permanenţa valorilor, într-un depozit etern al tuturor evenimentelor. Preocuparea lui de „rămânere” era foarte intensă în ultima vreme. Ca un om aşezat, îşi punea în rânduială lucrurile, muzeal, îşi întocmea testamente literare, îşi explica şi definea opera. După moartea fizică presupunea cu fermitate o existenţă literară de veci. E. Lovinescu avea sufletul feminin şi sănătos.
                Ce întreprindere umană s-ar mai porni fără această încredere în providenţă? Cu toate acestea, o minte meditativă înţelege că un monument rezistă cât timp rezistă materialul, care e // friabil, un scriitor trăieşte cât durează limba lui, care e muritoare, apoi cât dăinuie documentele lingvistice. Peste zece-douăzeci de mii de ani, ca să exagerăm, amintirea limbii latine şi inclusiv a lui Virgil va dispare. Mai târziu se va usca şi pământul, şi e cu putinţă ca până atunci speţa umană să devină fosilă. În ciuda acestei viziuni terifice a neantului, vor exista mereu artişti şi scriitori. Rupe păianjenului pânza în fiece zi, şi el şi-o reface obstinat în fiece noapte. Creaţia este un protest împotriva golului, un stupefiant prin care suportăm ameţeala pe marginea abisului. (subl. VS) În fond, aşadar, şi încrezătorul în trăinicia testamentelor, şi anxiosul fac acelaşi efort de rezistenţă la gol. Deosebirea rămâne temperamentală: unul e placid şi iubitor al efemerului, pe care speră să-l închege în chihlimbar, celălalt e frenetic şi neglijent.
                E. Lovinescu părea (dar putem fi siguri?) întâiei categorii. Voinţa lui de rămânere mi-a impus totdeauna un mare respect. Cât va exista o literatură românească, într-adevăr, va dăinui, căci a fost un mare scriitor. Văzându-şi existenţa istorică proiectată pe eternitate, E. Lovinescu avea o amenitate de caracter pe care n-a putut-o strica nici una din normalele alterări ale sufletului uman. Indiferența lui pentru valorile neliterare era aşa de profundă, încât în preajma lui şedeai, ca intelectual, într-un aer purificat, respirabil. E. Lovinescu putea să-ţi fie adversar, dar că te stima şi te admira, nu mai intra îndoială. A fi scriitor era totul pentru el şi „poziţiile sociale” se retrăgeau ruşinate din acest limb în care trăiau decât salamandrele. E. Lovinescu n-a urmărit niciodată o situaţie civilă. Universitatea şi Academia, la care-a visat, înfăţişau pentru el tot nişte definiri de ordin literar, de care altfel n-avea nici o trebuinţă. (…)

Vremea, XVI, 760, p. 2
Apud: G. Călinescu, Ulysse, Editura pentru literatură, 1967, pp. 90-91


Între concepţia lui George Călinescu despre creaţie ca sens al vieţii şi comportamentul său de personalitate majoră a culturii româneşti a existat, până la sfârşitul vieţii sale, o deplină concordanţă. Pe pat de spital, înfrângând suferinţa fizică, a rămas mereu profesorul senin, care s-a interesat de lucrările Institutului[5], de lucrările chiar ale ultimului număr din revistă aflat sub tipar, iar în prezenţa celor care-l vizitau, aborda de fiecare dată probleme de literatură şi artă, ca şi cum nu suferea, ci se găsea undeva pentru odihnă. Pentru cei care l-au cunoscut mai de aproape, a fost şi a rămas, în primul rând, sub denumirea afectivă de „profesorul”.[6]

[1] Albert Camus, Faţa şi reversul. Nunta. Mitul lui Sisif. Omul revoltat. Vara, Bucureşti, editura RAO, 1994, p.105
[2] Ibidem, p.136
[3] Ibidem, p.121
[4] Lucian Blaga, „Din adânc”, ciclul „La cumpăna apelor”
[5] Institutul de istorie literară şi folclor. 
[6] I. C. Chiţimia, „Profesorul”, în Amintiri despre G. Călinescu, Iaşi, Editura Junimea, 1979, p. 13

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu